Intresserad av att bli del av vår aktiva gemenskap?

Hör av dig till ksufinfo@gmail.com

 

"Vintern 1907 grundades Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening. År 1914 invigdes föreningens centrum, samlingsplats och skötebarn, Runhälla. 

Under 100 år har olika mångsidiga programinslag passerat revy, allt från idealistiskt präglade program med bildning, hembygd och fosterland i fokus, till teaterpjäser, idrott, orkester och sångkör m.m. Det kunde gå vilt till på måndagsmöten där sprit, knivar och batonger gömdes under bänkarna...

Porkalaparentesen tvingade för en tid verksamheten i "landsflykt". När Långvikborna 1956 kom tillbaka hem möttes de av ett smutsigt och förfallet Runhälla, men energiska eldsjälar kavlade snabbt upp ärmarna och satte igång med återuppbygganden."

-ur historiken: Runhälla-en ungdomskälla av I. Ihrcke-Åberg-

 

 

Mer information om vår verksamhet hittas under rubriken "Verksamhet"

 

 

Renovering av huset

18.10.2019 kl. 10:35
Aktiva medlemmar och generösa bidragsgivare har gett föreningen möjligheten att restaurera huset som varit i stort behov av renovering.

2019 har varit ett år för stora renoveringar. Tack vare Hembygdsförbundet och Svenska kulturfonden har förenignen haft möjlighet att restaurera fasaden som var i stort behov av det. 

Under sommaren 2019 togs prover på den dåvarande målfärgen för att analysera vilken grund vi hade att jobba med. Efter att resultaten inkommit valdes lämplig målfärg, även godkänd av museiverket. Då skicket på fasaden kartlades konstaterades att ett flertal bräder hade murknat, föreningen besöt att låta byta ut dem till nya. 

 

Då fasadarbetet påbörjades skrapades den gamla, torra målfärgen bort och huset tvättades med mögeltvätt. Efter detta påbörjades målarbetet med pensel. Murkna fasadbräder och takstolsdelar byttes ut och ersattes med nya. Lösa bräder spikades fast och taket reparerades i en gir där det läckt in. Stuprör och rännor tvättades, tömdes på skräp och lösa delar fästes. 

 

Teresia Kajanti