Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening grundades vintern 1907 med syskonen Fransina, Elis och Lina Dannbäck som drivande krafter.  Medlemmar av föreningens första styrelse var Arne Öhman (ordförande), Elsa Hagström (viceordförande), Ernfrid Råbergh (sekreterare) och Elis Dannbäck (kassör). 

Föreningen har sina rötter i Långvik syförening, som grundades redan år 1894, och verkade i ett hus som efter senare ombyggnad kom att bilda Runhälla, föreningens nuvarande hus. I dokumentet syns arrendeavtalet från 1893 för marken under Runhälla. 

1960 köpte föreningen fastigheten i egen besittning. Köpebrevet för detta syns i bilden nedan.